Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020

 

Ηλεκτρονικά απόβλητα στην ΕΕ: γεγονότα και αριθμοί


Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ροή αποβλήτων στην ΕΕ και λιγότερο από 40% ανακυκλώνεται. Δείτε τα γεγονότα και τα στοιχεία στα γραφήματά μας.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός καθορίζουν τη σύγχρονη ζωή. Από πλυντήρια ρούχων και ηλεκτρικές σκούπες έως smartphone και υπολογιστές, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη ζωή χωρίς αυτά. Ωστόσο, τα απόβλητα που παράγουν έχουν καταστεί εμπόδιο στις προσπάθειες της ΕΕ για μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος.

Διαβάστε περισσότερα για να μάθετε πώς η ΕΕ αντιμετωπίζει τα ηλεκτρονικά απόβλητα στην πορεία της προς μια πιο κυκλική οικονομία.
Τι είναι τα ηλεκτρονικά απόβλητα;

Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα, ή ηλεκτρονικά απόβλητα, καλύπτουν μια ποικιλία διαφορετικών προϊόντων που απορρίπτονται μετά τη χρήση.

Οι μεγαλύτερες οικιακές συσκευές, όπως πλυντήρια και ηλεκτρικές σόμπες, είναι οι πιο συλλεγόμενες, αποτελώντας πάνω από το ήμισυ όλων των συλλεγόμενων ηλεκτρονικών απορριμμάτων.

Αυτό ακολουθείται από εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (φορητούς υπολογιστές, εκτυπωτές), καταναλωτικό εξοπλισμό και φωτοβολταϊκά πάνελ (βιντεοκάμερες, λαμπτήρες φθορισμού) και μικρές οικιακές συσκευές (ηλεκτρικές σκούπες, φρυγανιέρες).

Όλες οι άλλες κατηγορίες, όπως ηλεκτρικά εργαλεία και ιατρικές συσκευές, αποτελούν μόνο το 7,2% των συλλεγόμενων ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Ποσοστό ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων στην ΕΕ

Λιγότερο από το 40% όλων των ηλεκτρονικών αποβλήτων στην ΕΕ ανακυκλώνεται , το υπόλοιπο δεν έχει ταξινομηθεί. Οι πρακτικές ανακύκλωσης διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το 2017, η Κροατία ανακύκλωσε το 81% όλων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων, ενώ στη Μάλτα το ποσοστό ήταν 21%.

Γιατί πρέπει να ανακυκλώνουμε ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα;

Ο απορριπτόμενος ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός περιέχει δυνητικά επιβλαβή υλικά που μολύνουν το περιβάλλον και αυξάνουν τους κινδύνους για άτομα που εμπλέκονται στην ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία για την αποτροπή της χρήσης ορισμένων χημικών, όπως ο μόλυβδος.

Πολλά σπάνια μέταλλα που χρειάζονται στη σύγχρονη τεχνολογία προέρχονται από χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προκειμένου να αποφευχθεί η ακούσια υποστήριξη ένοπλων συγκρούσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ευρωβουλευτές έχουν υιοθετήσει κανόνες που απαιτούν από τους Ευρωπαίους εισαγωγείς ορυκτών σπάνιων γαιών να διενεργούν ελέγχους στους προμηθευτές τους.


Τι κάνει η ΕΕ για τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων;

Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που έχει ως προτεραιότητα τη μείωση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Η πρόταση περιγράφει συγκεκριμένα άμεσους στόχους, όπως τη δημιουργία του «δικαιώματος στην επισκευή» και τη βελτίωση της επαναχρησιμοποίησης γενικά, την εισαγωγή ενός κοινού φορτιστή και τη δημιουργία ενός συστήματος ανταμοιβών για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης ηλεκτρονικών.

Πηγή:  europarl.

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Το δίκτυο Ευριδίκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την ισότητα στη σχολική εκπαίδευση της Ευρώπης.


Για την οικοδόμηση δικαιότερων ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, είναι πολύ σημαντικό τα εκπαιδευτικά συστήματα να λειτουργούν με όρους ισότητας. Η έκθεση εξετάζει 42 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα σε 37 ευρωπαϊκές χώρες και ταυτοποιεί τις πολιτικές και τις δομές που οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα ισότητας στις επιδόσεις των σπουδαστών.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης έχουμε ανάγκη πιο δίκαιες κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε δίκαια εκπαιδευτικά συστήματα που εξασφαλίζουν σε όλους τους νέους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητές τους. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο συνεχίζει να επηρεάζει υπέρμετρα τις επιδόσεις των μαθητών, κάτι που είναι άδικο για τους νέους μας. 


Είναι σημαντικό οι χώρες να μάθουν η μία από την άλλη για να ενισχύσουν την ισότητα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους συστημάτων και να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες στους νέους».Η έκθεση επισημαίνει τις μεγάλες διαφορές που υφίστανται σήμερα μεταξύ των χωρών στην καταπολέμηση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και επισημαίνει διάφορους τρόπους με τους οποίους οι αρχές μπορούν να ενισχύσουν την ισότητα στο σχολείο.

Η ενίσχυση της ισότητας αποσκοπεί στην αποσύνδεση των εκπαιδευτικών επιδόσεων των μαθητών από το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειάς τους. Περιλαμβάνει την παροχή υψηλής ποιότητας προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας για όλα τα παιδιά και τη διασφάλιση ότι τα παιδιά και οι νέοι λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.

Η Επιτροπή πρόσφατα παρουσίασε το όραμά της για την επίτευξη, έως το 2025, ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης που θα θέτει την ένταξη στο επίκεντρο.


Πηγή:  europa.eu

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκαινιάζει νέο βραβείο δημοσιογραφίας προς τιμήν της Μαλτέζας δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλιζία που δολοφονήθηκε το 2017.

 


Το βραβείο Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία για τη δημοσιογραφία, που εγκαινιάστηκε στις 16 Οκτωβρίου, την επέτειο του θανάτου της δημοσιογράφου, επιδιώκει να τιμήσει έργα δημοσιογραφίας που αντικατοπτρίζουν τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ.

"Το βραβείο Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία θα αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δημοσιογράφοι στη διατήρηση της δημοκρατίας μας και θα χρησιμεύσει ως υπενθύμιση στους πολίτες για τη σημασία της ελευθερίας τουΤύπου. Το βραβείο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους δημοσιογράφους στο ζωτικό και συχνά επικίνδυνο έργο τους και να δείξει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τους ερευνητές δημοσιογράφους", δήλωσε η αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χέιντι Χάουταλα.

Χρηματικό έπαθλο ύψους 20.000 ευρώ

Το ετήσιο έπαθλο του βραβείου ανέρχεται σε 20.000 ευρώ και θα απονέμεται, από τον Οκτώβριο του 2021, σε δημοσιογράφους ή δημοσιογραφικές ομάδες που εδρεύουν στην ΕΕ. Οι υποψήφιοι και ο νικητής θα επιλεγούν από ανεξάρτητη επιτροπή.

Ποια ήταν η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία;

Η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία ήταν Μαλτέζα δημοσιογράφος, μπλόγκερ και ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς, η οποία έγραφε εκτενώς για τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος, το οργανωμένο έγκλημα, την πώληση υπηκοότητας και την εμπλοκή μελών της κυβέρνησης της Μάλτας στην υπόθεση των εγγράφων του Παναμά. Μετά από παρενοχλήσεις και απειλές, η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία δολοφονήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2017, από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της.Η κατακραυγή για τον χειρισμό της υπόθεσης της δολοφονίας της από τις αρχές οδήγησε, εν τέλει, στην παραίτηση του πρωθυπουργού Τζόζεφ Μουσκάτ.

Τον Δεκέμβριο του 2019, οι ευρωβουλευτές επέκριναν την αποτυχία της έρευνας και κάλεσαν την Επιτροπή να αναλάβει δράση.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερασπίζεται σθεναρά την ελευθερία του Τύπου, καλώντας τις χώρες της ΕΕ να εξασφαλίσουν επαρκή δημόσια χρηματοδότηση και να προωθήσουν την ανεξαρτησία,την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης. Το Κοινοβούλιο υπογράμμισε για άλλη μία φορά τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου κατά τη διαρκεία της πανδημίας COVID-19. 

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020

 

Ποιο είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο;


Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) είναι ένα σχέδιο για το πόσα μπορούν να επενδυθούν 

σε πολιτικές που ενισχύουν το μέλλον της Ευρώπης. Περισσότερα στο βίντεό μας.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ή ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, καθορίζει πόσα 

χρήματα μπορεί να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για πέντε έως επτά χρόνια σε έργα και 

προγράμματα που ενισχύουν το μέλλον της Ευρώπης. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται 

από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ωφελούν περιοχές, πόλεις, αγρότες, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και όλους τους Ευρωπαίους .

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκλέγεται απευθείας από ψηφοφόρους σε ολόκληρη την ΕΕ , 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον καθορισμό του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. 

Με το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το Κοινοβούλιο 

βρίσκεται τώρα σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον 

προϋπολογισμό 2021-2027.


Πώς χρηματοδοτείται η ΕΕ και σε τι επενδύονται τα χρήματα; Διαβάστε παρακάτω για να κατανοήσετε ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ και πώς αποφασίζεται.

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ βοηθά εκατομμύρια μαθητές, χιλιάδες ερευνητές, πόλεις, επιχειρήσεις, περιοχές και ΜΚΟ. Συμβάλλει σε πιο υγιεινά και ασφαλέστερα τρόφιμα, νέους και καλύτερους δρόμους, σιδηροδρόμους και αεροδρόμια, ένα καθαρότερο περιβάλλον και καλύτερη ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ .Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι η συγκέντρωση πόρων καθιστά την Ευρώπη ισχυρότερη και είναι το κλειδί για την ενίσχυση της ευημερίας. Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον καταστροφικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας κοροναϊού , ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός της ΕΕ που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων είναι πιο σημαντικός από ποτέ.


Ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ;


Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ αναφέρεται επίσης μερικές φορές ως πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). Ορίζει το όριο για το πόσα χρήματα μπορεί να επενδύσει η ΕΕ για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής. Οι πρόσφατοι μακροπρόθεσμοι προϋπολογισμοί έχουν οριστεί για επτά χρόνια.


Ένας από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕ έχει μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό καθώς και ετήσιους προϋπολογισμούς είναι να διευκολύνει τον προγραμματισμό για τα προγράμματα που η ΕΕ θέλει να χρηματοδοτήσει και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους. Αυτή η προβλεψιμότητα είναι απαραίτητη για παράδειγμα για ερευνητές που εργάζονται σε επιστημονικά έργα που χρειάζονται αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθούν.


Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός πρέπει επίσης να έχει κάποιο βαθμό ευελιξίας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα το ξέσπασμα του Covid-19. Περιλαμβάνει επομένως έναν αριθμό μέσων για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου είναι πιο απαραίτητα σε απρογραμμάτιστες συνθήκες.


Για παράδειγμα, το ταμείο αλληλεγγύης της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να παρέχει οικονομική βοήθεια σε περίπτωση μεγάλης καταστροφής σε ένα κράτος μέλος. Διαθέτει επίσης ένα ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση που προορίζεται να βοηθήσει τους εργαζόμενους να βρουν νέα απασχόληση εάν έχουν απολυθεί ως αποτέλεσμα διαρθρωτικών αλλαγών στα πρότυπα του παγκόσμιου εμπορίου ή μιας οικονομικής κρίσης.


Από την έναρξη της κρίσης του κοροναϊού, διατέθηκε χρηματοδότηση από την ΕΕ για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και για τη στήριξη των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης των χωρών της ΕΕ. Μάθετε περισσότερα στο χρονοδιάγραμμα δράσης της ΕΕ Covid-19.


Σε αντίθεση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι περισσότερο προϋπολογισμός επενδύσεων. Για παράδειγμα, δεν χρηματοδοτεί την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή την εθνική άμυνα. Αντίθετα, το επίκεντρο εστιάζεται κυρίως σε τομείς όπου η ΕΕ μπορεί να κάνει τη διαφορά ενισχύοντας την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα ή εφαρμόζοντας την αλληλεγγύη στηρίζοντας εκείνους που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση Covid-19.

Πηγή:europarl.europa.eu


Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

 

Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πώς χρησιμοποιείται;


  

Η τεχνητή νοημοσύνη (TN) αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο ως τεχνολογία του μέλλοντος. Τι είναι όμως είναι η τεχνητή νοημοσύνη ακριβώς και πώς επηρεάζει τις ζωές μας;

Ορισμός της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνση αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις μηχανές ικανές να 'κατανοούν' το περιβάλλον τους, να επιλύουν προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα (ήδη έτοιμα ή συλλεγμένα μέσω αισθητήρων, π.χ. κάμερας), τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται βάσει αυτών.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανά να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, σε ένα ορισμένα βαθμό, αναλύοντας τις συνέπειες προηγούμενων δράσων και επιλύοντας προβλήματα με αυτονομία.

Ποια η σημασία της τεχνητής νοημοσύνης;

Οι πρώτες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης έκαναν την εμφάνισή τους εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια. Η εξέλιξη, ωστόσο, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διάθεση αναρίθμητων δεδομένων και νέων αλγορίθμων επέτρεψαν την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αποτελεί προτεραιτότητα της ΕΕ.

Παρότι επηρεάζει ήδη την καθημερινότητά μας, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επιφέρει ακόμα τεράστιες αλλαγές και να παίξει κεντρικό ρόλο στη ψηφιακή μεταμόρφωση της κοινωνίας μας.


Παρατίθενται παρακάτω ορισμένα παραδείγματα εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Διαδικτυακές αγορές και διαφήμιση

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποείται ευρέως για την παροχή εξατομικευμένων συστάστεων, για παράδειγμα βάσει προηγούμενων αναζητήσεων και αγορών ή άλλων συμπεριφορών. Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει, επίσης, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στον κλάδο του εμπορίου, καθώς χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση προϊόντων, τον προγραμματισμό των αποθεμάτων, τον εφοδιαστικό τομέα...κλπ.

Διαδικτυακή αναζήτηση

Οι μηχανές αναζήτησης παρέχουν αποτελέσματα βάσει της τεράστιας ποσότητας δεδομένων που εισάγουν οι χρήστες στο διαδίκτυο.

Προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί

Τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την παροχή βελτιστοποιημένων και εξατομικευμένων ρυθμίσεων στους χρήστες τους. Ο εικονικός βοηθός λειτουργεί ως προσωπικός γραμματέας του χρήστη: απαντά σε ερωτήσεις, παρέχει συστάσεις, υπενθυμίζει συναντήσεις. Είναι επίσης ένας ηλεκτρονικός συνομιλητής που προσαρμόζεται στα ατομικά χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον του χρήστη, το εύρος των ενδιαφερόντων του και τις συνήθειες του.

Αυτόματες μεταφράσεις

Τα λογισμικά αυτόματης μετάφρασης και υποτιτλισμού, που βασίζονται είτε σε γραπτό είτε σε προφορικό λόγο, χρησιμοποιούν τη τεχνητή νοημοσύνη για την παροχή και βελτίωση μεταφράσεων.

Έξυπνα σπίτια, πόλεις και υποδομές

Οι έξυπνοι θερμοστάτες αναλύουν τη συμπεριφορά μας προκειμένου να αποθηκεύσουν ενέργεια, ενώ οι έξυπνες πόλεις βασίζονται σε ευφυή συστήματα ρύθμισης της κυκλοφορίας για να βελτιώσουν τη συνδεσμότητα και να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Αυτοκίνητα

Παρότι τα αυτόνομα οχήματα δεν αποτελούν ακόμα μέρος της καθημερινότητάς μας, τα αυτοκίνητα απαρτίζονται ήδη από ευφυή συστήματα ασφαλείας που κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η ΕΕ, για παράδειγμα, συμμετείχε στη χρηματοδότηση των αυτόματων αισθητήρων VI-DAS που εντοπίζουν ενδεχόμενες καταστάσεις κινδύνου και ατυχήματα.

Τα συστήματα πλοήγησης βασίζονται, σε μεγάλο βαθμό, στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κυβερνοασφάλεια

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στην αναγνώριση και αντιμετώπιση επιθέσεων και απειλών στον κυβερνοχώρο βάσει της συνεχόμενης εισροής δεδομένων.

Τεχνητή νοημοσύνη κατά του COVID-19

Στην περίπτωση του COVID-19, η τεχνητή νοημοσύνη έχει χρησιμοποιηθεί σε συσκευές θερμικής απεικόνισης σε αεροδρόμια και αλλού. Στην ιατρική, η ΤΝ μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική διάγνωση του κορονοϊού μέσω της χρήσης αλγορίθμων που μελετούν υπολογιστικές τομογραφίες θώρακα. Μπορεί, επίσης, να βοηθήσει στην παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού μέσω της παροχή δεδομένων.

Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Ορισμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στην ανίχνευση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης στα κοινωνικά δίκτυα μέσω του εντοπισμού συγκεκριμένων λέξεων και εφράσεων αλλά και αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης.


Άλλα παραδείγματα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να μεταμορφώσει όλες τις πτυχές της οικονομίας και της καθημερινότητάς μας. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένα μόνο παραδείγματα.

Υγεία

Οι ερευνητές μελετούν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ΤΝ για την ανάλυση δεδομένων υγείας και την ανίχνευση προτύπων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και να βελτιώσουν τους μεμονωμένους διαγνωστικούς ελέγχους.

Για παράδειγμα, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα ευφυές πρόγραμμα που εντοπίζει περιστατικά καρδιακής προσβολής στις κλήσεις άμεσης βοήθειας, και μάλιστα ταχύτερα από τους ειδικούς στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης. Άλλο παράδειγμα αποτελεί το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο KConnect που επιτρέπει την αποτελεσματική αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών μέσω της ανάλυσης ιατρικών κειμένων και της ανάπτυξης υπηρεσιών αναζήτησης.

Μεταφορές

Η ΤΝ μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της σιδηροδροµικής κυκλοφορίας ελαχιστοποιώντας την τριβή της σιδηροτροχιάς και επιτρέποντας την αυτόνομη οδήγηση.

Μεταποιητικός κλάδος

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει στην ταχύτατη ανάπτυξη του μεταποιητικού κλάδου και τον σχεδιασμό "έξυπνων" εργοστασίων στην Ευρώπη μέσω, μεταξύ άλλων, της αξιοποίησης της ρομποτικής και της έγκαιρης πρόγνωσης βλαβών και συντήρησης μηχανολογικών κατασκευών.

Η συγχρηματοδοτούμενη από την ΕΕ πρωτοβουλία SatisFactory χρησιμοποιεί συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας για να αυξήσει την ικανοποίηση των εργαζομένων σε έξυπνα εργαστήρια.

Τρόφιμα και γεωργία

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για τη συγκρότηση πιο βιώσιμων επισιτιστικών συστημάτων: πιο συγκεκριμένα, μπορεί να διασφαλίσει την παραγωγή πιο υγεινών τροφίμων μέσω της ελαχιστοποίησης της χρήσης λιπασμάτων, των ζιζανιοκτόνων και της άρδευσης, να υποστηρίξει την παραγωγικότητα και να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση της ρομποτικής μπορεί, επίσης, να συμβάλει στην απομάκρυνση των ζιζανίων και στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων.

Πολλά αγροκτήματα στην ΕΕ χρησιμοποιούν ήδη συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθήσουν τις κινήσεις και τη θερμοκρασία των ζώων, καθώς και την κατανάλωση ζωοτροφών.

Δημόσια διοίκηση και υπηρεσίες

Χάρη σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και στην ικανότητα αναγνώρισης προτύπων, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών, δίνοντας τη δυνατότητα επαρκούς προετοιμασίας και μετριασμού των επιπτώσεων.


Πηγή:  europarl.europa.eu